Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT) och hushållsnära tjänster (RUT). Material och resekostnader ger inte rätt till ROT- och RUTavdrag.

Exempel på ROT-arbete

Exempel på RUT-arbete

Läs mer om ROT/RUT-avdraget på

SkatteverketLogo